Dostępność +

W ramach programu Dostępność Plus obiekty użyteczności publicznej są zobligowane do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do swoich usług.

Jak spełnić wymagania programu dostępność plus opisują wytyczne dostępności Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących (PFOS)?


lub

lub

Norma PN EN 60118-4

Każdy system pętli indukcyjnej projektujemy, instalujemy,  kalibrujemy i oznaczamy zgodnie z wymaganiami normy PN EN 60118-4.
Stosujemy wzorcowane narzędzia pomiarowe.

Tylko zgodne z normą systemy gwarantują odpowiedniej jakości sygnał i należytą zrozumiałość mowy.

Dobre praktyki

Obiekty, które posiadają system pętli indukcyjnej mogą postarać się o certyfikowanie przez organizację zrzeszającą osoby słabosłyszące. 
W Polsce ceryfikaty można uzyskać w Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących należącej do Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących (EFHOH).
Dla naszych klientów przygotowujemy niezbędne dokumenty dla certyfikacji.