Czym jest pętla indukcyjna?

Pętla indukcyjna lub pętla induktofoniczna to system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Osoby słabosłyszące, mimo, że korzystają z aparatów słuchowych często powtarzają "słyszę, ale nie rozumiem" - jest to szczególnie zauważalne w dużych pomieszczeniach, w pogłosie, czy choćby lekkim hałasie. Dzięki pętli indukcyjnej wzrasta komfort słyszenia oraz jakość odbieranego przez aparat słuchowy dźwięku.

Jak działa pętla indukcyjna?

W dużym skrócie pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej.  System pętli indukcyjnej składa się ze wzmacniacza pętli oraz przewodu odpowiednio ułożonego w pomieszczeniu.
Do wzmacniacza pętli przekazywany jest sygnał ze źródła - może to być nagłośnienie sali, mikrofon, czy odtwarzacz dźwięku. 
Ze wzmacniacza odpowiednio przetworzony i wzmocniony sygnał w postaci prądu przekazywany jest na przewód pętli indukcyjnej i na skutek zjawiska indukcji magnetycznej - już jako zmienne pole magnetyczne jest przekazywany do aparatu słuchowego, który sygnał ten zamienia na dźwięk.
Dzięki temu zupełnie pozbywamy się negatywnego wpływu akustyki sali oraz hałasu.

Jaki jest zysk ze stosowania pętli indukcyjnej?

Europejska Federacja Osób Słabosłysząych (EFHOH) uznała pętle indukcyjne za najbardziej przyjazne i dające najwięcej korzyści systemy wspomagające słyszenie. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z wykorzystaniem naszych systemów potwierdziły wielką skuteczność pętli indukcyjnych w zakresie poprawy zrozumiałości mowy.

Jak korzystać z pętli indukcyjnej

Jeśli zobaczysz symbol pętli indukcyjnej to oznacza, że w danym miejscu jest zainstalowana pętla indukcyjna.
Aby z niej skorzystać należy przełączyć aparat słuchowy na program indukcyjny "T". Nie potrzebne są żadne dodatkowe urządzenia, ani odbiorniki, ponieważ cewka odbiorcza wbudowana jest w aparat słuchowy - posiada ją ponad 90% wszystkich aparatów słuchowych. Pętla indukcyjna jest kompatybilna z aparatami słuchowymi wszystkich producentów niezależnie od klasy i ceny aparatu.
Jeśli nie wiesz jak włączyć program T lub jeśli program jest nieaktywny poproś o pomoc swojego protetyka słuchu.