W sali im. Kosińskiego Małoplskiego Centrum Kultury Sokół została zainstalowana pętla indukcyjna macierzowa z przesunięciem fazy.